Gần đây Mình chưa xem nên không thể viết cảm nhận hay ý kiến gì về...