Gần đây hâm mộ yui aragaki từ lâu. từ dưng lục lọi tìm phim lại thấy...