Gần đây Keiko Kitagawa là no1 trong số các diễn viên nhật bản với...