Gần đây Trước giờ mình vẫn nghĩ phim xã hội đen của Nhật ko ăn thua...