Gần đây Cảm ơn KST nhiều lắm. Thể loại này mình cũng ít khi xem,...