Gần đây phim rất hay, cực kì cực kì cực kì thích phim Nhât Bản...