Gần đây Tôi vừa hoàn thành đọc xong sách “Bạch dạ hành”, thêm phần...