Gần đây Phim của đài WOWOW + về đề tài pháp y thì u ám phải biết....