Gần đây Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn luôn khỏe để có thể làm phụ đề...