Gần đây Cám ơn Subteam nhiều ạ Hy vọng sẽ có nhiều bộ phim cũ sẽ lên...