Gần đây Cám ơn KST, tết này có nhiều film cũ xem lại, cực hay, cực...