Gần đây lâu lắm k xem một bộ phim hình sự hàn lắm. nhờ subteam mà...