Gần đây Cảm ơn nhóm sub nhé! Sau khi xem MIX thì mình chính thức trở...