Gần đây Cám ơn các bạn trong ekip (từ phụ đề đến encode, upload) đã...