Gần đây Thường thường mấy phim về tình bạn của nam giới của Hàn Quốc...