Gần đây Chân thành cảm ơn sub team đã dành thời gian quý báu để...