Gần đây Bộ phim xoay quanh một nữ sinh trung học, tên Han Gong Ju...