Gần đây bộ phim thiệt là hay quá đi màchời ơi sao k được 100 ký t