Gần đây Cám ơn nhóm sub rất nhiều. Mình tìm nhiều chỗ sub rồi mà...