Gần đây thanks subteam. Phim này đúng thể loại pháp y mình thích!...