Gần đây Cám ơn KST và đội ngũ dịch và làm sub ^^. Thấy trailer hay...