Gần đây hình như phim này mình chưa coi, thank subteam nhiều nhé...