Gần đây M thích phim nhật lắm. Phim này có cả Shun nữa. cám ơn các...