Gần đây Mình thích phim hoạt hình lắm nên mong subteam cho ra nhiều...