Gần đây Cảm ơn nhiều nhé! Đang học tiếng Trung nên rất thích những...