Gần đây Mình định xem phim này từ lâu rồi mà cứ chần chừ.Hôm nay...