Gần đây Lần đầu tiên mình xem một bộ phim trung quốc nói với đề tài...