Gần đây film quá hay :( , cám ơn nhóm dịch và vietsubA a a a a a a a...