Gần đây tính ra coi rạp mà ko kịp, cảm ơn subteam nhiều nhé ! trông...