Gần đây Cảm ơn KST nhiều, mong có càng nhiều phim hay để mọi người...