Gần đây Khoa học viễn tưởng luôn là chủ đề mình thích nhất. Cảm ơn...