Gần đây Phim này chiếu rạp nhưng chưa đi coi được, nghe nói phim thú...