Gần đây @ariel143 đã nói: 43 phút/tập - 17 tậpad ơi ad cho em xin...