Gần đây Cám ơn subteam. Phim hay nhưng kết thúc buồn và hụt hẫng quá...