Gần đây Thật sự cám ơn sub team rất nhiều đã chịu bỏ thời gian để...