Gần đây Yeah!!! Cuối cùng cũng có phim rồi, mình đợi từ rất lâu rồi...