Gần đây Cảm ơn subteam rất nhiều vì đã vietsub bộ phim này Đợt công...