Gần đây Thích Gin từ lúc đọc manga r, siêu bựa siêu hài luôn.Thanks...