Gần đây Đọc nội dung phim có vẻ hấp dẫn, gây tò mò. Thêm cái poster...