Gần đây Nghe tên phim đã thấy hấp dẫn rồi ấy. Mình cũng tò mò muốn...