Gần đây Tuyệt phẩm tuyệt phẩm.Trời ơi 1 tháng ko ghé qua, vì bận...