Gần đây Dạo này phim của Shun ra liên tục, hôm rồi vừa xem Gintama...