Gần đây @Nhi26 Bạn ơi mình thấy 1 số tập ko có file (tập 6, 9-1...