Gần đây EM yêu subteam lắm luôn đó :DBộ phim âm nhạc thế này mà ST...