Gần đây Nghe quảng cáo về phim này dữ lắm mà busy quá chưa có time...