Gần đây Cảm ơn Subteam nhiều nhiều lắm, phim của hãng Ghibli cực ít...