Gần đây phim này hay lắm nè. Thank subteam quá trời luôn. dợi hoài...