Gần đây Bữa chưa kịp đi xem ở rạp rất tiếc vì toàn diễn viên nổi...