Gần đây Thích nhất bác Hựu. Cám ơn team mình nhiều nhé. Đợi phim...