Gần đây Mình đã xem Ha Ji Won đóng nhiều movie và chưa phim nào lăn...