Gần đây Cám ơn các bạn đã upload. Mình lần đầu đăng kí trên diễn...