Gần đây phim điện ảnh của hàn mà nói về tình cảm thì rất đáng trông...