Gần đây thank youTrả lời chủ đề để thấy link mà down phim nè.Cám ơn...