Gần đây Cái sự sub nó chuẩn chỉnh đọc thấy nhẹ cả tâm hồn. =]]]]] Em...