Gần đây Minh da coi tu phan 1 den gio, hinh nhu la chi download tu...