Gần đây Một bộ phim hay về thể loại hoạt hình, mình sẽ đưa về máy để...