Gần đây Chờiii ạ, từ tập 1 đến giờ con này nó chả quan tâm gì khác...