Gần đây Park Min Young luôn chọn phim có kịch bản rất hay như Thợ...