Gần đây Mình đang tìm bộ phim Hot shot - Lửa bóng rổ T_T Bộ này lâu...